Uuringusse oodatakse inimesi alates 8. eluaastast (ülemist vanusepiiri pole). Osalema on oodatud kõik, kellel esineb raskusi söömisega, kuid ka need, kellel söömismuresid pole, kuid tahaksid teadustöösse panustada ja iseenda kohta midagi uut teada saada. 

Vältiva/piirava toitumishäirega inimesed jäävad hindamisvahendite puuduse tõttu sageli diagnoosi ja abita. Sellele häirele on iseloomulik söömise piiramine või vältimine toidu sensoorsete omaduste, huvipuuduse või söömisega seotud hirmude tõttu. Vältiv/piirav toitumishäire esineb tihti koos autismiga. 

Täpsem info ja registreerimine:

https://survey.ut.ee/index.php/957624?lang=et

Uuringukutse