Nõustamisvõimalused

Pärast autismispektri häire diagnoosi saamist on sageli vanemad segaduses ja vajavad igakülgset abi ning nõustamist. Eestis on tekkinud mitmeid kohalikke MTÜ-sid, kes toetavad ja nõustavad igakülgselt vanemaid.

Vanemate tugigrupid käivad koos Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu korraldamisel, Eesti Autismiliit korraldab vanemate nõustamisi psühholoogidega koostöös, Raplamaal tegutseb Rapla Autismiühing, Viljandimaal MTÜ Inglilapsed.

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset ja/või praktilist tuge. Mõistet „kogemusnõustamine“ kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed. Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi.

Kogemusnõustamist pakub üle Eesti Arengukeskus Avitus, kelle võrgustikku kuulub 83 väljaõppinud kogemusnõustajat.

Tallinnas pakub kogemusnõustamise teenust puuetega laste ja noorte vanematele Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Vaata infoleht eesti keeles ja vene keeles.

Sageli võib peredel olla vaja ka õigusnõustamist, aga rahaliselt pole seda võimalik ehk lubada. Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub tasuta õigusnõustamise teenust erivajadusega inimestele üle Eesti koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo.

Eesti Puuetega Inimeste Koda pakub alates alates augustist 2017 tasuta nõustamist töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele. Nõustamist pakutakse kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel. Loe lähemalt siit.