Obsessiiv-kompulsiivne häire

Sundseisundi puhul on isik ennast või ümbritsevat keskkonda häirivalt sõivatud sundmõtetega, mis sageli puudutavad mustust, baktereid, haigusi või surma, või sundtoimingutega, sageli kätepesu, kontrollimine, riidest lahti võtmine või riidesse panemine. Sundseisundit nimetatakse vahel OCD-ks (Obsessive Compulsive Disorder: obsessiiv-kompulsiivne häire). Vahel võib olla raske eristada OCD puhul esinevaid sundtoiminguid neist rituaalidest ja rutiinkäitumisest, mida kohtame Aspergeri sündroomi juures. Enamikul OCD-ga isikutest puuduvad aga Aspergeri sündroomi sümptomid või on neid väga vähe.

OCD, mis takistab isiku üldist psühhosotsiaalset kohanemist, on 1-2 %-l kõikidest teismelistest. Poistel ja tüdrukutel näib seda esinevat võrdselt.
OCPD (Obsessive Compulsive Personality Disorder: obsessiiv-kompulsiivne isiksusehäire) diagnoositakse siis, kui isiku juures täheldatakse stabiilset käitumismustrit, mille märksõnadeks on kord, nimekirjad ja pedantsus. Neil on sageli kalduvus ka sotsiaalsele eraldumisele, rituaalsele käitumisele ja kitsidusele. OCPD-l ja Aspergeri sündroomil on suured sümptomaatilised sarnasused ja pole selge, mil määral nad teineteisest erinevad.
OCPD esinemissagedus ei ole teada.

(Allikas: C.Gillberg “Aspergeri sündroom”, 2003)