Aktiivsuse ja tähelepanu häire

Aktiivsuse ja tähelepanu häire (ATH) tuleneb inglisekeelsest nimetusest DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception: tähelepanu, motoorse kontrolli ja tajuhäire). Sageli kasutatakse kokkuvõtvaid mõisteid AD (Attention Deficit: tähelepanu puudulikkus), Inglismaal ADD (Attention Deficit Disorder: tähelepanu puudulikkuse häire), USA-s ADHD (Ateention Deficit/ Hyperactivity Disorder: hüperaktiivsus tähelepanu puudulikkusega), MPD (Motor Perception Dysfunction: motoorika- või tajuhäire) või DCD (Developmental Coordination Disorder: arenguline koordinatsioonihäire).

Paljudel lastel, kellel on selle talitlushäire raskem vorm, esineb autistlikke jooni. Ja vastupidi, suurel rühmal kõigist autismispektrihäiretega isikutest, on kõik või paljud ATH sümptomid.

Kergenaid ATH-vorme esineb umbes 5 %-l kõigist koolilastest, raskemaid vorme umbes 1-1,5 %-l. Kerge ATH esineb poistel umbes kaks korda sagedamini kui tüdrukutel, raskemate vormide puhul suureneb suhtarv poiste kasuks veelgi.

(Allikas: C.Gillberg “Aspergeri sündroom”, 2003)