Töövõime hindamine ja töövõimetoetuse taotlemine

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa. Kui teile on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb teil töötukassasse pöörduda, kui korduvhindamise tähtaeg hakkab kätte jõudma. Töötukassa hindab uute reeglite järgi töövõimet ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust.

Töövõime hindamise taotlust saab esitada:

  • e-töötukassas
  • töötukassa maakondlikus osakonnas juhtumikorraldaja abiga
  • saates elektroonilise taotlusvormi e-posti teel maakondliku osakonna üldisel e-posti aadressil
  • paberkandjal tavapostiga maakondliku osakonna üldisel postiaadressil

Puude raskusastme tuvastamise/töövõime hindamise taotlus

lihtsas keeles selgitused töövõime hindamiseks

Taotluse vorm koos juhistega täitmiseks

Rohkem infot: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine