Kuidas saada liikmeks

Eesti Autismiliit ühendab autismispektri häirega inimesi, lapsevanemaid ja autismiprobleemidega tegelevaid spetsialiste, kelle seas on psühhiaatreid, psühholooge, logopeede, eripedagooge ja sotsiaaltöötajaid. Eesti Autismiliitu võib kuuluda igaüks, kes tunnistab põhikirja ja kes soovib aidata paremaks muuta autismispektri häirega inimeste elukvaliteeti.

Kui soovite astuda Eesti Autismiliidu liikmeks, täitke alljärgnev avaldus ja saatke meie postiaadressil: Rahu 8 Tartu 50112 või digiallkirjastatult e-postiga: info@autismiliit.ee

Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus oma järgmisel koosolekul. Keeldumise korral antakse teile kirjalikult teada põhjustest, vastuvõtmisest teavitame teid e-posti teel.

Avaldus

Eesti Autismiliidu liikmeks astumiseks täitke allpool olev avaldus ja saatke see meile meile digiallkirjastatult meiliga või allkirjastatult postiaadressil Rahu 8 Tartu 50112.

Avaldus doc.formaadis

Avaldus pdf.formaadis

Tingimused

ÕIGUSED

 • Eesti Autismiliidu liikmel on õigus:
  • valida ja olla valitud ühingu organitesse;
  • osaleda ühingu üldkoosolekul;
  • saada informatsiooni ühingust ja ühingu juhatuse tegevusest;
  • astuda ühingust välja.

KOHUSTUSED

 • Eesti Autismiliidu liikmed on kohustatud:
  • järgima ja täitma käesoleva põhikirja nõudeid;
  • täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
  • hoidma temale usaldatud ühingu vara;
  • teatama ühingule liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha- ja isikuandmed.
  • osalema Eesti Autismiliidu üldkoosolekul

Meie põhikiri: EAuL põhikiri