Teatmikud

Teatmik õpetajale “Märka ja toeta last” Sagedamini esinevad terviseseisundid ja puuded õpilastel, Tallinn 2010 Haridus– ja Teadusministeerium, Eesti Puuetega Inimeste Koda

“Meie lapsed” Teatmik puudega laste peredele, EPIK, 2011

“Meie lapsed” (vene keeles). Teatmik puudega laste peredele, EPIK, 2011

“Teekond erilise lapse kõrval”. EPIK käsiraamat puudega ja erivajadusega laste ning noorte lähedastele. EPIK, 2017

“Teekond erilise lapse kõrval” (venekeelne versioon). EPIK, 2017

Õppematerjal “Avasta minu maailm”, EPIK, 2014

ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport, EPIK, 2018