Kaasnevad häired ja probleemid

Koos autismispektri häiretega võib inimesel esineda ka muid häireid ja probleeme. Sagedamini esinevatest häiretest võib nimetada aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, epilepsiat, Tourette´i sündroomi, intellektipuuet.

Autismiga inimestel võib esineda ka teisi probleeme: ärevus, uneprobleemid, ebatavalised toitumisharjumused, hüsteeriahood ja ennastvigastav käitumine.

Paljudel autismiga inimestel on teisigi käitumuslikke ja psühholoogilisi probleeme või sellega seotud häireid.

Kaasnevatele häiretele tuleb pöörata asjakohast tähelepanu. Need võivad viidata sellele, et keskkond või raviplaan on sobimatu ja seda peaks muutma. Mõnedel juhtudel vajab seotud häire eraldi ravi.