Uudised

Korraline üldkoosolek 04.06.2024

Kutsume kõiki liikmeid korralisele üldkooslekule 4.juunil k.a Ootame Teid 4. juunil 2024  kell 17.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliidu...

read more

MTÜ Eesti Autismiliit

Aadress: Rahu 8, Tartu 50112 
Telefon: (+372) 511 9685 
E-post: info@autismiliit.ee
Reg.kood: 80101488
A/a: EE672200221035410732 Swedbank
Eesti Autismiliit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Meie soov on aidata kõiki, kellel on tekkinud küsimusi autismispektri häirete kohta. Loodame, et leiate meie veebilehelt oma küsimustele vastuse ja otsime koos lahendusi nendele, mis võivad algul vastuseta jääda.

Eesti Autismiliit

Eesti Autismiliidu eesmärgid:

  • toetada autismispektri häirega inimesi ja nende peresid ning kaitsta nende õigusi
  • koolitada ja nõustada kõiki võrgustikuliikmeid, kellel on kokkupuuteid autismispektri häirega
  • katusorganisatsioonina koondada piirkondlikke organisatsioone kogu Eestis
  • olla koostööpartneriks kõigile asjaomastele institutsioonidele nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel
  • toetada ühiskonnapoolse mõistva suhtumise arengut autismispektri häirega inimestesse
  • toetada sobilike ja kaasaegsete sekkumisviiside kasutamist autismispektri häirega inimeste õpetamisel, arendamisel ja toetamisel läbi elukestva õppe

Meie soov on aidata kõiki, kellel on tekkinud küsimusi autismispektri häirete kohta. Loodame, et leiate meie veebilehelt oma küsimustele vastuse ja otsime koos lahendusi nendele, mis võivad algul vastuseta jääda.