Kutsume kõiki liikmeid korralisele üldkooslekule 4.juunil k.a

Ootame Teid 4. juunil 2024  kell 17.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliidu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. Liis Nõupuu vestlusring „Autismiga teismeline, kuidas toime tulla nende emotsioonidega“
  2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Riin Tamm, Karin Mõts revisjonikomisjoni liikmed.
  3. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.

4.Jooksvad küsimused, 2024.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust telefonil 5119685 või meilil info@autismiliit.ee