2016.a. üritused

27.veebruaril vanemate nõustamisring

9.aprillil Verge metoodika koolitus vanematele Tartus

30.aprillil vanemate nõustamisring

17.mail korraline üldkoosolek Tartus

21.mail vanemate nõustamisring

10.juulil väljasõit Vembu-Tembumaale

24.septembril Verge metoodika koolitus vanematele Tallinnas

29.oktoobril vanemate nõustamisring

27.novembril jõulukingituste valmistamine koos Airiga

3.detsembril vanemate nõustamisring Tartus

9.detsembril 25.aastapäeva vastuvõtt Tartus Ajaloomuuseumi valges saalis

11.detsembril jõuluüritus Luunjas

13.detsembril vestlusring Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajatega teemal “Autismispektri häirega laste õpetamisest Belgia Autismikeskuste näitel”

17.detsembril vanemate nõustamisring Tartus