Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) alustas augustist 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime või
puude raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamisteenuse eesmärk
on tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme hindamist puudutavate küsimuste
lahendamiseks.

Infoleht_tvh_taotlejale