Logopeedilise Teraapia Keskuses Kõnekoda algab oktoobris uus kursus autistlike laste (3-6 aastat) vanematele „VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD“

VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL:
MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD on kursus, mis on mõeldud
peredele:
• kes soovivad mõista oma lapse eripärast käitumist
• ning on valmis kodustes tingimustes igapäevaste vahenditega lapse
suhtlemisoskust arendama.
Kursusel kasutatakse efektiivseid ja teaduspõhiseid meetodeid.
Oodatud on koolieelses eas (3-6a) laste vanemad!
Kursust juhendab Katre Kandimaa, kes töötab logopeedina Kõnekojas ja
Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus. Ta osales 2019. a algul
Vaasa Ülikoolis Haneni keskuse koolitusel, kus sai sertifikaadi, et viia läbi
Hanen koolitusi autistlike laste vanematele.

Info ja registreerimine katre@konekoda.ee

https://konekoda.ee/