Hea Eesti Autismiliitu liige!

 

Ootame Teid teisipäeval, 30. mail 2017.a.  kell 14.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja roosasse saali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule.

 

Päevakord:

 1. “Synlab Eesti OÜ võimalused inimeste tervisekontrolliks ja analüüsideks. Miks peaksime ka ise oma tervisel rohkem silma peal hoidma ja kuidas saab Synlab selles abiks olla”. Anneli Raave-Sepp, laboriarst, Synlab Eesti OÜ , Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.
 2. „Rajaleidja Keskuse võimalused aidata erivajadustega lapsi ja nende peresid, õppenõustamisteenustest peredele ja koolidele, nõustamiskomisjoni tööst ja tegevusest“. Piret Tatunts, Tartumaa Rajaleidja Keskuse juht.
 3. EAÜ 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.
 4. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige.
 5. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
 6. Juhatusele volituste andmine tehingute tegemiseks.
 7. Jooksvad küsimused, 2017.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko.
 8. Lauludega esineb Juhan Vingel

 

NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget, abikaasat või advokaati. Selleks palun täitke juuresolev volitus ja kas (valige teile sobiv variant):

 • postitage aadressil Eesti Autismiliit, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt 28.maiks või
 • andke kaasa koosolekul osalevale volitatud isikule või
 • saatke täidetult ja digiallkirjastatult meiliaadressile autismeesti@gmail.com. Meili teel saadetud ilma digiallkirjata volitused ei kehti!

Tuletame teile meelde, et vastavalt EAÜ põhikirjale on liikmetel kohustus osaleda üldkoosolekul.

 

Täiendav info telefonil 5119685 või meilil autismeesti@gmail.com