Hea Eesti Autismiliitu liige!

Ootame Teid neljapäeval, 29. mail 2019.a.  kell 16.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. “Autismifondi ja autismispektri häirega inimestele rajatava Liikva erihoolekandeküla tutvustus”. Liis Ehrminger, Autismifondi tegevjuht, 60 min
  2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 5 min
  3. EAÜ 2018. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 min
  4. Jooksvad küsimused, 2019.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 15 min
  5. Lauludega esineb Juhan Vingel.

Liikmetel, kes ei ole meiliga kutset kätte saanud, palume võtta ühendust juhatusega, et kontrollida nende kontaktandmeid.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke samuti ühendust telefonil 5119685 või meilil autismeesti@gmail.com