Tugigrupp09042015 Tallinna ja Harjumaa Autismiühing kutsub vanemaid tugigrupi kohtumisele 9.aprillil Pirita Sotsiaalkeskuses.