11. veebruaril kell 18:00 toimub Pirita Sotsiaalkeskuses Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu tugigrupi kohtumine. Kohtumisele oodatakse lapsevanemaid, spetsialiste ja huvilisi.
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse teenuseid autismispektri häirega inimestele tutvustab Monika Rand.

11.veebruari tugigrupi kohtumine