Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning valdkondlike ekspertidega üle Eesti on Töötukassa valmis saanud mitmekülgse valiku videotest. Need aitavad tuge vajava õpilase lähedastel, haridustöötajatel, tugispetsialistidel ja teistel tugivõrgustiku liikmetel mõista noort, tema vajadusi ja valikuvõimalusi. Videote loomisel on peetud silmas, et edastatav info oleks võimalikult lihtsalt mõistetav ning annaks lisaks teadmistele ka julgust ja inspiratsiooni.

Kõik temaatilised videod on kokku koondatud meie YouTube kanalis esitluskogusse „Tuge vajava õppija toetamine karjääriteel“.

Esitluskogu koosneb järgnevatest teemadest: