PRESSITEADE

Täna, 2.aprillil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva.

Rahvusvahelist autismipäeva tähistatakse üle maailma 2. aprillil alates 2007. aastast ning sellele pani aluse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee. Rahvusvahelise autismipäeva sümbol on sinine pusletükk, mis sümboliseerib häire keerukust ja omasust just poistele.

Eesti Autismiliit korraldas laupäeval, 30.märtsil koos Keila Sotsiaalkeskusega teabepäeva „Räägime autismist“.

Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse autismipäeva korraldamisega aidata kaasa Eesti ühiskonnas laiemale mõistmisele ja aktsepteerimisele. “Autismispektri häiretega inimeste diagnoosist põhjustatud probleemid ei ole sageli ümbritsevatele inimestele mõistetavad ja neid inimesi ei püütagi aidata. Autismi vormid ja raskusastmed on inimeseti erinevad ja põhjustavad vägagi erinevaid raskusi igapäevasel toimetulekul. Ühiskond saab pakkuda rohkem mõistmist ja seeläbi ka tuge nii autismispektri häirega inimestele kui ka nende peredele. Teabepäeval jagati praktikute kogemusi kaasava alushariduse valdkonnas, räägiti huvihariduse võimalikkusest ning jagati erinevate perede kogemust”.

Eesti Autismiühing toetab katusorganisatsiooni Autism-Europe üleskutset üle-euroopaliseks kampaaniaks, mis toetab autismispektri häirega inimeste vältimatuid vajadusi kogu Euroopa Liidus ning seda saabuvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses.

A-E kutsub üles kõiki ühiskonnaliikmeid „tegema autismi žesti”, et näidata oma pühendumust edendada ühiskonda, mis kaasab kõiki ja aktsepteerib mitmekesisust. #AutismDay2019

Autism on elukestev puue ja kõik liikmesriigid seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega üle kogu Euroopa, sh õigeaegne juurdepääs diagnoosimisele, haridusele, tööhõivele, eluasemele ja kogukonna elu toetamisele. Autistlike inimeste vajaduste rahuldamiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi, mis aitaks vähendada ebavõrdsust ja vahetada häid tavasid.

A-E on avaldanud avalduse, milles kutsutakse kandidaate üles toetama meetmeid autistlike inimeste täielikuks kaasamiseks ühiskonda ja edendama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) täielikku rakendamist ELi tasandil ja kõikides liikmesriikides.  Kuna tulevast Euroopa puuetega inimeste strateegiat praegu arutatakse, on oluline, et nähtamatuid puudeid, nagu autismispektri häired, ei unustataks.

Autismispektri häire onkäitumuslikult defineeritud neuroloogiline arenguhäire, millel on erinevad raskusastmed, see avaldub valdavalt enne 3.eluaastat ja mida iseloomustavad püsivad puudujäägid sotsiaalses suhtluses erinevates kontekstides ning piiratud huvid, käitumismustrid ja korduvad tegevused. Hinnanguliselt on Euroopas diagnoositud autismispektri häire umbes 7 miljonil inimesel.

Info: Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliit

Tel: +3725119685, e-post: autismeesti@gmail.com