Pressiteade
20. märts, 2014

Eesti Autismiliit annab täna koolidele üle Boardmakeri programmid

Eesti Autismiliit annab täna Tartus programmid  28 kooli ja lasteaia esindajale pidulikult üle. Boardmakeri programmid soetati NATO heategevuslaada tuludest rahastatud projekti raames ja need kingitakse Eestis autismispektri häirega lapsi õpetavatele erivajadustega laste koolidele ja lasteaedadele.

„Peaaegu pooled autismispektri häirega lapsed on kõnetud ja vajavad suhtlemiseks ja igapäevaseks toimetulekuks abivahendit ja abistamist. Graafiline andmebaas Boardmaker on kommunikatsiooni abivahend, mis koosneb 4500-st PCS-pildist ja mille abil on võimalik aidata neil lastel õppida ennast arusaadavamaks teha ja suhelda ümbritsevate inimestega,“ selgitas Eesti Autismiliitu juht Marianne Kuzemtšenko. „Näeme igapäevaselt, kui palju erinevaid õppevahendeid vajavad autismispektri häirega laste õpetajad ning kuivõrd raske on koolidel soetada just puudespetsiifilisi õppevahendeid.  Boardmakeri programmide abil saavad õpetajad teha oma igapäevatööd ja õpetada lastele igapäeva ja suhtlemisoskusi“

 „Autismispektri häirega laste arv kasvab kogu maailmas kiiresti ning on jõutud ka ühisele seisukohale, et varase sekkumise abil anname nendele lastele paremad võimalused arenguks. Suhtlemisoskuste arendamine ja selleks abivahendite võimaldamine on oluline, et neid lapsi võimalikult paremini ette valmistada iseseisvaks toimetulekuks,“ lisas Marianne Kuzemtsenko. „NATO heategevuslaada toetus on suureks abiks ja me oleme väga tänulikud Eesti esindajatele Brüsselis nendepoolse mõistmise, toetuse ja igakülgse abi eest.“

Autismispektri häired on elukestev häire, mis mõjutab peamiselt kolme valdkonda: kõne ja keele arengut, kommunikatsiooni, sotsiaalseid suhteid. Autismispektri häired on tänaseni kindla ühese põhjuseta, väga laia varieeruvuse ja probleemistikuga. Autismispektri häire väljendumisvormid erinevad inimeseti suurel määral, sõltudes vanusest, võimetest, kogemusest ja kaasnevatest haigustest. Kuigi autismispektri häireid ei saa ravida, on siiski võimalik sobilike sekkumis- ja õppeprogrammidega nende inimeste elukvaliteeti oluliselt parandada.

Eesti Autismiliit (https://www.autismiliit.ee) aitab autismispektri häirega inimestel läbi elukaare saada vajalikku tuge, selleks aidates jagada infot ja õpetust kõigile võrgustiku liikmetele. Koostöös teiste organisatsioonide, spetsialistide, kohalike omavalitsustega aitame tõsta autismispektri häirega inimeste ja nende perede elukvaliteeti.

Lisainfo:
Marianne Kuzemtšenko
Eesti Autismiliitu juhatuse esimees
Mob 511 9685
autismeesti@gmail.com