Täna tähistatakse üleeuroopalist logopeedide päeva. Eesti logopeedid pööravad sel aastal erilist tähelepanu autismispektri häirega inimestele ja nende kommunikatsiooniraskustele.
Soovime kõigile selle äärmiselt olulise töö tegijatele jaksu, teie abi hindavad väga paljud inimesed🌺