Muusikateraapia Keskuses alustab oktoobri lõpus tegevust järjekordne erivajadusega laste vanemate tugigrupp
<http://www.muusikateraapiakeskus.ee/erivajadusega-lapse-vanemate-tugigrupp-
tallinnas/
> , mis sisaldab endas tervikprogrammina muusikateraapia grupi- ja individuaalseid seansse ning eel- ja järelkonsultatsioone 8 kuu jooksul.
Programmi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Üksikasjalikum info programmi kohta ja registreerumine Muusikateraapia Keskuse kodulehel:
<http://www.muusikateraapiakeskus.ee/erivajadusega-lapse-vanemate-tugigrupp-
tallinnas/
>