Tudengite projekti „Vaata siia!“ koolitee mäng

Projektist

“Vaata siia!” projekti eesmärk on luua lühikesed mängulised stsenaariumid ja nendel põhinevad visuaalsed kavandid ja ekraanikuvad, mis on aluseks pilgujälgimissüsteemil põhineva mängu loomiseks ja selle kasutamiseks rehabilitatsioonisüsteemis.  Pilgujälgimistehnoogiaga kasutatav mäng võimaldaks sotsiaalsete suhtlusraskustega eelkooliealistel lastel nende jaoks atraktiivsel ja päriselule sarnasel viisil treenida oskust märgata ja tõlgendada olulisi mitteverbaalseid suhtlussignaale nagu suhtluspartneri pilgusuund, emotsioonid ja žestid. Antud projekti on arendanud Tallinna Ülikooli erinevate erialade tudengid, otseselt „koolitee“ projekti arendusse on kaasatud kunstiteraapiate, psühholoogia ja kultuuriteaduse tudengid, kes kõik on andnud mängu arendamisele oma panuse.

Sihtrühmast

„Vaata siia!“ koolitee projekti valitud sihtgrupiks on autismiga lapsed. Laiemalt seotud huvirühmaks on spetsialistid autismiga lastega tegelevatest asutustest – koolid, lasteaiad, rehabilitatsiooniasutused. Lisaks võivad projektist kasu saada autismiga laste pereliikmed. 

Loodavast mängust

Projekti põhiväljund on pilgujälgimistehnoloogiat kasutav point-and-click stiilis arvutimäng. Mängija siseneb mängu, loob lihtsa avatari ja seejärel asub hiirega klikkides ja/või pilgujälgimistehnoloogiaga pilku fokusseerides vajutama ekraanil nuppudele või aladele. Need vastavad kas teiste tegelaste pakutud dialoogivalikutele või muudele interaktsioonidele mängumaailmaga – eelkõige tegelaste silmadele keskendumine, mis on üks mängu põhilisi õppe-eesmärke. Õigete valikute langetamise eest saab mängija pusletükke, kui neid piisavalt koguneb, avaneb võimalus panna kokku looduspildiga pusle. 

Mängu keskkond on reaaleluline, ent animeeritud. Näiteks, konkreetne laps, kellest meie projekti tudengid lähtusid, tundis erilist huvi jaapani multikate ja looduse, eriti rebaste vastu. Seega on rebased meie loodud prototüübis läbiv teema – näiteks saab laps mängu lõpus ülesandeks nimetada mitu rebast ta kooliteel nägi. Mängu põhistsenaarium on ehitatud selle põhjal, kuidas laps kooli läheb ja selle käigus tuleb tema ette erinevaid takistusi, valikuid ning ülesandeid. Lõppeesmärgiks on selles mängis õigeks ajaks kooli jõudmine, mis on ka päriselus kõigi laste jaoks väljakutseid pakkuv ülesanne.

Tallinna Ülikooli tudengid teevad koostööd teiste IT tudengitega, et prototüübis loodud mängu stsenaariumid funktsioneerivaks arvutimänguks rakendada. Huvi korral saab ühendust võtta projekti juhendajatega Helen Saareoja e-mail: hln912@tlu.ee või Gina Metssaluga e-mail: gina.metssalu@tlu.ee, kes saavad anda lisainfot selle kohta, mis arengujärgus „Vaata siia!“ projekt on.