Tallinna Linnamuuseumi filiaalid ootavad Erilistel esmaspäevadel külla erivajadusega külastajaid.

Tallinna Linnamuuseumi filiaalid – Lastemuuseum Miiamilla, Kalamaja muuseum ja Tallinna vene muuseum – ootavad kord kuus esmaspäeviti külla erivajadustega külastajaid.

Tallinna Linnamuuseumi uus algatus pöörab tähelepanu sensoorselt ülitundlikele külastajatele ja teistele erivajadustega inimestele, kes vajavad süvenemiseks või tegutsemiseks rahulikumat ja vaiksemat keskkonda. Neile pakubki muuseum võimalust tulla kord kuus esmaspäeval koos saatjaga muuseumiga tutvuma, mängima või meisterdama. Järgmine Eriline esmaspäev toimub juba 4. aprillil.

Lastemuuseum Miiamilla juhataja Jane Meresmaa Roosi sõnul on erivajadustega inimeste muuseumi külastatavus üsna madal. Seepärast kutsuvad Miiamilla Lastemuuseum, Kalamaja muuseum ja Tallinna vene muuseum Eriliste esmaspäevadega seda olukorda muutma. Muuseumid saavad sel päeval pakkuda turvalises ja kogemuslikus keskkonnas iseseisvat külastusaega. Vastavalt vajadusele saab ka pakkuda juurde tegevusi, selles ollakse hästi paindlikud. Muuseumi soov on, et iga laps või noor saaks koos tugiisiku või vanemaga muuseumi avastada ja ümbritsevaga kohaneda. “Praegu pakume individuaalset külastusaega. Samas ei välista me seda, et muuseum on hea kohtumispaik, kus puudega laste vanemad või tugiisikud saaksid endale suhtlusruumi, kus vahetada kogemusi,” lisas õppedisainer Külli Kaus. „Muuseumikeskkond on
oma olemuselt juba hariv ja arendav, aga soovi korral saavad meie töötajad pakkuda lapsele mõne toreda muuseumitunni, meisterdamist või muud sobilikku tegevust. Meie sõnum on lihtne: tulge julgelt, leiame kõigile sobiva võimaluse.”

Erilised esmaspäevad on iga kuu esimesed esmaspäevad: 7. märts, 4. aprill, 2. mai, 6. juuni.

Esmaspäevadel osalemiseks on vaja ette registreerida.

Muuseumit saab külastada vahemikus kella 12–16.

Puudega inimesele ja tema saatjale on muuseumikülastus tasuta.

Info leiab ka Tallinna Linnamuuseumi kodulehelt
<https://linnamuuseum.ee/cat-tallinna-vene-muuseum/berilised-esmaspaevadb-muuseum-ootab-kulla-erivajadustega-kulastajaid/>

REGISTREERI:
Lastemuuseum Miiamilla:
mm@linnamuuseum.ee, tel 601 7057 (pääseb sisse ratastooliga, parkimisvõimalus) koduleht <https://linnamuuseum.ee/kadrioru-miiamilla/>
Kalamaja muuseum:

kalamaja@linnamuuseum.ee, tel 525 7662 (lähedal parkimisvõimalus) koduleht
<https://linnamuuseum.ee/kalamaja/>
Tallinna vene muuseum:
vemu@linnamuuseum.ee, tel 53052151, koduleht <https://linnamuuseum.ee/vemu/>

Info: Külli Kaus, Lastemuuseum Miiamilla õppedisainer,
Kylli.Kaus@linnamuuseum.ee, tel 6017075

Tagame, et muuseumis ei viibi sel ajal teisi lapsi ega gruppe. Palume oma külastamissoovist kindlasti eelnevalt teada anda.