Tallinna ja Harjumaa Autismiühing kutsub tugigrupi kohtumisele 18.mail, kus tutvustatakse Merimetsa Tugikeskuse teenuseid autismispektri häirega inimestele.

Tugigrupp 18.mail