SA Archimedesel on avatud erivajadustega üliõpilaste stipendiumite taotlusvoor.
Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 20. septembril 2016.
Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.
Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.
Rohkem infot leiab SA Archimedese stipendiumite kodulehelt, võib ka pöörduda konkreetse stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole (annela.oona@archimedes.ee)