PRESSITEADE

 1.aprill 2016

 

Laupäeval, 2.aprillil korraldab Eesti Autismiliit koos Tallinna Tondi Põhikooliga Tallinnas teabepäeva „Räägime autismist“, tähistamaks rahvusvahelist autismipäeva.

Eesti Autismiliitu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autism on vägagi keerukas diagnoos, mida on kõrvalseisjatel sageli raske mõista ja aktsepteerida. “Autism ei tähenda kasvatamatust, vaid nende inimeste diagnoosist tulenevad probleemid väljenduvad sageli ühiskonnale arusaamatult ja neid inimesi ei püütagi mõista. Autismi väljendusvormid ja raskusastmed on igal inimesel erinevad. Tallinna Tondi Põhikool on üks esimesi koole Eestis, kus hakati jagama spetsiifilist õpet autismiga lastele ja neil on hindamatu kogemus, mida jagada kõigile lapsevanematele ja spetsialistidele”.

Teabepäevale oodatakse kõiki, kes soovivad ennast muuta teadlikumaks – lapsevanemaid, valdkonna spetsialiste, aga ka kõiki teisi huvilisi. Teabepäeval jagavad oma kogemusi autistlike laste õpetamisega Tondi Põhikooli direktor Sirli Väinsar, õpetajad Linnu Mae ja Ege Kuusk ning oma kogemust autistliku lapse kasvatamisel jagab lapsevanem Angelika Tief. Autismist meediku pilgu läbi kõneleb lastepsühhiaater Anne Kleinberg. Uutest ja huvitavatest teraapiatest räägivad tekstiilikunstnik Anneli Säre ja Tallinna Ülikooli õppejõud Kadi Lukanenok. Lapsevanematele suunatud tugigruppe tutvustavad Tallinna ja Harjumaa Autismiühingust Aet Urbas ja Marit Ummelas. Päeva lõpus on huvilistel võimalik tutvuda koolimajaga, samuti on võimalik soetada kohapeal autismialaseid raamatuid.

Täpse päevakavaga saab tutvuda siin

Autism on kompleksne häire, mis mõjutab ajutegevust, kahjustab inimese sotsiaalseid ja suhtlemisoskusi ning põhjustab ebatavaliste korduvate käitumismustrite esinemist. Tänapäeval on 1-l 100st lapsest diagnoositud autism Euroopa Liidus.

Rahvusvahelist autismipäeva tähistatakse üle maailma 2. aprillil alates 2007. aastast ning sellele pani aluse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee.

Rahvusvahelise autismipäeva sümbol on sinine pusletükk, mis sümboliseerib häire keerukust ja omasust just poistele.

 

Info: Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliit

Tel: +3725119685

e-post: autismeesti@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo: Rahvusvahelisel autismiteadlikkuse päeval alustab  Autism-Europe pikaajalist teavituskampaaniat keskse teemaga „Ausus, tunnustamine, kaasatus . Kampaania eesmärgiks on aidata inimestel paremini mõista, mida tähendab elada autismiga, asetades rõhu “teadlikkuselt”  “autismi tunnustamisele“.

Inimesi kutsutakse üles teadlikkuse tõstmisele sotsiaalmeedias ja ürituste ajal sümboolse teatepulga edasiandmisega, et edendada autismiga inimeste suuremat kaasatust ja osalemist ühiskonnas.

Üleskutse on suunatud ka otsuste tegijatele, et rõhutada vajadust edendada kaasavat poliitikat ning austust autismiga inimeste õigustele.

 

Tänapäeval on paljud inimesed teadlikud autismist, mis mõjutab praegu üht igast sajast inimesest Euroopas, kuid väga vähesed inimesed saavad tegelikult aru, mida tähendab elada autismispektriga inimesena. See mõistmatus tekitab lisatakistusi, mis pärsivad autismiga inimeste kaasamist ühiskonnas. Näiteks kohtavad autismiga inimesed sageli isoleerimist nende kohalike kogukondade tegevusest ja ühiskonnast tervikuna, mis kõik võimendab diskrimineerimist, millega nad seisavad silmitsi paljudel eluvaldkondades.

 

Autism-Europe kutsub poliitikakujundajaid ELi ja liikmesriikide tasandil võtma meetmeid, et sillutada teed kaasavama ühiskonnani. Pärast „Autismi kirjaliku deklaratsiooni“ edukat vastuvõtmist Euroopa Parlamendis septembris 2015 kutsub Autism-Europe nüüd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi alustama järgmist etappi, järgides Euroopa Parlamendi nõudmisi algatada Euroopa Autismistrateegia. Strateegia on väga oluline, loomaks sidusa ja tervikliku lähenemise autismiga inimeste ja nende perede toetamisele ning edendamaks austust nende õigustele.

 

See strateegia vastaks autismiga inimeste vajadustele, kellest paljud seisavad silmitsi suurte takistustega paljudes eluvaldkondades, eeskätt mõistmise ja toetuse puudumise tõttu ühiskonnas. Inimesed, kellel on autism, võivad tunduda ebatavaliselt käituvad vaadatuna selle seisukohalt, kes ei tea autismist, kuid teatud käitumist võib mõista inimene hakkamasaamisena konkreetses olukorras. Paljud autistlikud inimesed omavad raskusi sensoorse informatsiooni töötlemisega, nagu helid, vaated ja lõhnad. Tavaliselt nimetatakse seda sensoorse integratsiooni raskusteks või sensoorseks tundlikkuseks, millel võib olla sügav mõju inimese elule ja mis võib vallandada ebatavalisi reaktsioone.

 

Stereotüübid ja eelarvamused on ka peamine takistus tööturul osalemiseks, kus diskrimineerimine algab juba värbamise faasis. Tundub olevat suur teadmatus sellest, et autismiga inimesed võivad olla kõrgelt  kvalifitseeritud ning vägagi vajalikud spetsialistid, kuid võivad vajada mõistlikud kohandusi, et saavutada oma täit potentsiaali. Täna on 76-90% autismiga täiskasvanuid Euroopas töötud (11,5% töötuid täiskasvanutest ilma autismita).

Autismiteadlikkuse päeval soovib Autism-Europe rõhutada iga ühiskonna liikme võtmerolli kõrvaldamaks  mõned peamised takistused kaasatusele, millega autismiga inimesed kokku puutuvad ja meenutada ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni põhimõtteid puuetega inimeste kaasamise kohta ühiskonda.