Koolitus “Selektiivne ja sensoorne söömishäire lastel” annab ülevaate söömisharjumuste kujunemisest lapseeas ja seda mõjutavatest teguritest. Osalejatele jagatakse praktilisi lähenemisvõtteid söömisharjumuste muutmiseks ja näpunäiteid, kuidas tulla toime selektiivse ja sensoorse söömishäirega, arvestades seejuures lapse koostöövalmidust ja eripärasid (nt autismispektri häire). Muuhulgas räägitakse söömisega seotud psühholoogilistest probleemidest: uue toidu kartus, puhtuse jooned söömisel, toidu valimine, vedelalt toidult tahkele üleminek jm. Tutvustatakse nii teoreetilist osa kui praktilisi küsimusi nende laste aitamiseks.

Koolitust viivad läbi kutsetunnistusega toitumisnõustaja Tuuli Taimur ja TÜ Kliinikumi lastepsühholoog Külli Muug.

Koolitus toimub juba 10. augustil ja korduskoolitus 12. oktoobril 2019 Tallinnas.

Täpsem info koolituse kohta: http://rahvatervis.ee/kursused/selektiivne-ja-sensoorne-soomishaire-lastel/