Projekt on suunatud erivajadustega laste vanematele ja spetsialistidele Rakendusliku käitumisanalüüsi (ABA – Applied Behavior Analysis) meetodi baasprintsiipide omandamiseks.

Meetoodikate efektiivsust on kinnitanud üle 500 rahvusvahelise uuringu tulemused, seda kasutatakse efektiivselt erinevate käitumuslike raskustega hakkama saamisel ja erivajadustega laste õpetamisel.

Käitumuslik sekkumine on ennast tõestanud väga efektiivse meetodina õpiraskuste ületamisel, sotsialiseerimise oskuste parandamisel ja laste ühiskonda ning iseseisvasse ellu adapteerimisel, eriti autismispektri häirega laste ja teismelistel.

Eriline Lapsepõlv on ainus keskus Eestis, mille spetsialistid on läbinud sertifitseeritud õppe ja mis on pakkunud viimase 6 aasta jooksul ABA teraapia teenuseid lastele vanuses 1,5 – 12 aastat.


Programm koosneb 24-st aktiivse kuulamisega loengust ja 16-st praktilisest tunnist koos lastega keskuse spetsialistide järelvalvel.

https://eriline-lapsepolv.blogspot.com/p/projekt-teeme-sammu-edasi-aba-teraapia.html?fbclid=IwAR0GgpZzszdBRk3DNTy_8pjXGIwtf5X74pKIEhKgY_mpNRnhggypCviQcng