Pressiteade
21. oktoober, 2013

Eesti Autismiliit palub toetust eestikeelse käsiraamatu väljaandmiseks

Eesti Autismiliit ootab Swedbanki annetuskeskkonna kaudu toetust, et eesti keeles välja anda autismispektri häirega lapse kasvatajatele mõeldud käsiraamatut. Colette de Bruini raamat „5 küsimust“ aitab mõista autismispektri häirega laste käitumise erisusi ja põhjuseid ning annab konkreetseid näpunäiteid vanematele ja lapsega tegelevatele spetsialistidele.

„Vanematel ja ka õpetajatel on väga raske aru saada, miks autismispektri häirega laps omal moel käitub, ning alati on vaja leida õige metoodika ja lähenemine, kuidas konkreetset last aidata. Sellest lähtudes oleme välja valinud Colette de Bruini praktilise kaasaegse lähenemisega raamatu, mis juhendab autismispektri häiretega laste vanemaid ja lastega tegelevaid spetsialiste nende igapäevatöös,“ selgitas Eesti Autismiliitu juht Marianne Kuzemtšenko. „Meie jaoks on väga oluline muuta see käsiraamat eesti keeles kättesaadavaks, et neid lapsi ja noori põhjalikumalt mõista ning igapäevaselt abistada, samuti anda neile maksimaalne võimalik ettevalmistus iseseisvaks toimetulekuks.“

„Autismispektri häiretega inimeste arv kasvab kogu maailmas väga kiiresti ning see on tinginud suure vajaduse selgitada põhimõisteid ja õpetada esmaseid toimetulekuoskusi. Seetõttu ei ole nende laste mõistmine üksnes lähiringi küsimus, vaid on vajalik teadmine ka teistele ühiskonnaliikmetele,“ lisas Kuzemtšenko.

Autismispektri häired on elukestev häire, mis mõjutab peamiselt kolme valdkonda: kõne ja keele arengut, kommunikatsiooni, sotsiaalseid suhteid. Autismispektri häired on tänaseni kindla ühese põhjuseta, väga laia varieeruvuse ja probleemistikuga. Autismispektri häire väljendumisvormid erinevad inimeseti suurel määral, sõltudes vanusest, võimetest, kogemusest ja kaasnevatest haigustest. Kuigi autismispektrihäireid ei saa ravida, on siiski võimalik sobilike sekkumis-ja õppeprogrammidega nende inimneste elukvaliteeti oluliselt parandada.

Eesti Autismiliit (https://www.autismiliit.ee) aitab autismispektri häirega inimestel läbi elukaare saada vajalikku tuge, selleks aidates jagada infot ja õpetust kõigile võrgustiku liikmetele. Koostöös teiste organisatsioonide, spetsialistide, kohalike omavalitsustega aitame tõsta autismispektri häirega inimeste ja nende perede elukvaliteeti.

Colette de Bruini raamatu „5 küsimust“ väljaandmist saab toetada Swedbanki annetuskeskkonnas (vt Laste Heaolu, Eesti Autismiliit): https://www.swedbank.ee/about/support/donate/projects

Lisainfo:
Marianne Kuzemtšenko
Eesti Autismiliitu juhatuse esimees
Mob 511 9685
autismeesti@gmail.com