PRESSITEADE
29. mai 2014

Praktiline ja metoodiline käsiraamat autismispektri häirete kohta on nüüd eesti keeles kättesaadav kõigile!

Eesti Autismiliit on tõlkinud ja kirjastanud autismispektri häirega lapse kasvatajatele mõeldud kaasaegse käsiraamatu. Raamat on välja antud Swedbanki annetuskeskkonna „Ma armastan aidata!“ kaudu toetajate abil. Colette de Bruini „5 küsimust“ aitab viie küsimuse meetodi abil vaadata ja analüüsida maailma autistliku lapse silmade läbi ning leida kõigile probleemidele sobiv lahendus. Raamat on koostatud praktilistele ja isiklikele kogemustele toetudes ning varustatud rohkete skeemide ja piltmaterjalidega. Euroopas tunnustatud metoodikat ootasid Eesti spetsialistid pikisilmi.

Eesti Autismiliitu juhatuse esinaine Marianne Kuzemtšenko: „Tänu annetajate toetusele oleme tõlkinud hollandi keelest eesti keelde kaasaegse käsiraamatu õpetajatele ja vanematele. Süsteemse ja praktilise lähenemisega käsiraamat on äärmiselt vajalik abimaterjal autismispektri häirega laste õpetajatele ja vanematele nende igapäevatöös.“

Perioodil juuni 2013 – mai 2014 toetasid „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna vahendusel Eesti Autismiliitu tegevust 75 annetajat kokku 2308 euroga. Selle abil trükiti 500 eksemplari raamatut.

„Meie jaoks oli väga oluline muuta see käsiraamat kättesaadavaks eesti keeles, et neid lapsi ja noori põhjalikumalt mõista ning igapäevaselt abistada, samuti anda neile maksimaalne võimalik ettevalmistus iseseisvaks toimetulekuks,“ selgitas Marianne Kuzemtšenko. „Oleme väga tänulikud kõigile inimestele, kes on olnud nõu ja jõuga abiks ning toetanud autismispektri häiretega laste arendamist.“

Autismispektri häired on elukestev häire, mis mõjutab peamiselt kolme valdkonda: kõne ja keele arengut, kommunikatsiooni, sotsiaalseid suhteid. Autismispektri häired on tänaseni kindla ühese põhjuseta, väga laia varieeruvuse ja probleemistikuga. Autismispektri häire väljendumisvormid erinevad inimeseti suurel määral, sõltudes vanusest, võimetest, kogemusest ja kaasnevatest haigustest. Kuigi autismispektrihäireid ei saa ravida, on siiski võimalik sobilike sekkumis-ja õppeprogrammidega nende inimeste elukvaliteeti oluliselt parandada.

Eesti Autismiliit (https://www.autismiliit.ee) aitab autismispektri häirega inimestel läbi elukaare saada vajalikku tuge, selleks aidates jagada infot ja õpetust kõigile võrgustiku liikmetele. Koostöös teiste organisatsioonide, spetsialistide, kohalike omavalitsustega aitame tõsta autismispektri häirega inimeste ja nende perede elukvaliteeti.

Colette de Bruini raamatu „5 küsimust“ esitlused avalikkusele toimuvad 29.mail kell 17.00 Rahu 8, Tartus ja 3.juunil kell 15.00 Toompuiestee 10, Tallinnas

Lisainfo:
Marianne Kuzemtšenko
Eesti Autismiliitu juhatuse esimees
Mob 511 9685
autismeesti@gmail.com