Õigus suhtlemisele

Suhtlemine on inimõigus, mida on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioonis (UDHR), Puuetega inimeste õiguste konventsioonis (CRPD) ja Lapse õiguste konventsioonis (CRC).

Suhtlemine on meie inimeseks olemise põhialus. Vajame suhtlemist teiste inimestega läbikäimiseks, teabe ja mõtete vahetamiseks, suhete loomiseks ja hoidmiseks. Meie haridus ja töö sõltuvad suhtlemisest. Suhtlemine on oluline ka kohtusüsteemides, poliitilises ja kodanikuelus osalemiseks.

Oma elu eest vastutamiseks peab teave olema esitatud meile kättesaadaval ja toimival viisil, et väljendada oma arvamusi, tundeid ja vajadusi. Paljude autismispektri häirega inimeste jaoks pole teabe kättesaadavus reaalsus. Ühiskonnas täisväärtuslikuks osalemiseks on autismispektri häirega inimestel palju takistusi. Kättesaadava teabe puudumine ja ebapiisav juurdepääs augmentatiivsetele ja alternatiivsetele suhtlemismeetoditele (AAC) takistab autismispektri häirega inimesi osalemast ning oma soove ja arvamusi avaldamast. See takistab neil ka oma annete ja huvide arendamist, suhete loomist ja hoidmist. Eelpool nimetatu takistab autismispektri häirega inimestel kontrollida ja korraldada oma elu vastavalt soovile ja vajadusele.

Eelpool toodud inimõiguste tagamiseks autismispektri häirega inimeste jaoks on tarvis:

•      enam üldlevinud teadlikkust autismispektri häirest

•      õigusaktide olemasolu ja teadvustamist vastavates riikides augmentatiivse ja alternatiivse suhtlemise õiguse kohta

•      varajast sekkumist, mis keskendub laste suhtlemisvõime arendamisele

•      autismispetsiifilist pädevust, mis võimaldab individuaalse tugiteenuse osutamist autismispektri häirega inimestele elukaare perspektiivis.

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET (AUTISM AND ASPERGER ASSOCIATION IN SWEDEN)
AUTISMFORENINGEN I NORGE (AUTISM SOCIETY OF NORWAY)
AUTISMILIITTO (AUTISM FINLAND)
EESTI AUTISMILIIT (ESTONIAN AUTISM ALLIANCE)
EINHVERFUSAMTÖKIN (ICELANDIC AUTISTIC SOCIETY)
LANDSFORENINGEN AUTISME (AUTISM DENMARK)
LATVIAS AUTISMA APVIENIMA (LATVIAN AUTISM ASSOCIATION)
LIETUVOS AUTIZMO ASOCIACIJA “LIETAUS VAIKAI” (LITHUANIAN AUTISM ASSOCIATION)

Statement about autism and communication_tekst

Statement about autism and communication_est