IdeedEst MTÜ poolt algatatud ja Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ poolt rahastatud projekti “Kõik üheskoos loovalt ja vaimselt terveks” raames salvestati episood autismist.

Projekti eesmärgiks on noorte vaimse tervise edendamine läbi loovkaartide loomise, lisaks kaartidele salvestatakse ka kümne episoodiline podcast, mille sisuks oleks vaimse tervisega seotud probleemide tutvustamine. Kõik episoodid räägivad ühest konkreetsemast vaimse tervisega seotud murest. Episoodis räägib sellest spetsialist ning see jääb õppematerjalina koolidele,noortekeskustele ja teistele noortega töötavatele inimestele kättesaadavaks.

Oled oodatud kuulama episoodi autismist kas siis  youtubes: https://www.youtube.com/watch?v=Tc-7nfDLt2I

või spotifys : https://open.spotify.com/episode/5ykLpg2IQh6HxhhDew9SXn?si=zk6uEX3KS8G7IhI-Ohf68g