Hea Autismiühingu liige!

Minu nimi on Susanne Tikkerbär, Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistri üliõpilane. Mind on paar aastat paelunud autismi olemus ja lapsed, kellel on see häire. Olen olnud 2 aastat tugiisikuks autismispektri häirega lastele ning ka töötanud üks-ühele õpetajana imelisele autismispektri häirega poisile. Oma väikesest kogemusest, huvist ning valitsuse lubadustest tingituna soovin lõputöö raames viia läbi uurimuse autismist ja seetõttu vajan ma Teie abi.

Palun Teie kaasabi, et selgitada välja autistlike laste/noorte võimalused huvihariduses. Selleks palun Teil täita küsimustik, mis on anonüümne ning mille kogutud andmeid kasutatakse magistritöö jaoks. Ankeet koosneb viiest osast ja sellele vastamine võtab aega kuni 15 minutit. Ootan Teie vastuseid kuni 20.03.2016.

Tänan Teid ette, et aitate kaasa läbiviidavale uurimusele ja andmete kogumisele!
Uurimusega seonduvad küsimused palun saata aadressile susanne.tikkerbar@gmail.com.
Lastevanemate arvamused nende autismispektri häirega lapse/noore huvitegevuses osalemise võimaluste kohta..Link küsitluse avamiseks –>
https://docs.google.com/forms/d/1lWdk1bzzA81aZkYDickdVkajlRYtNgi_atO8-mGwdjg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Tänulik,
Susanne Tikkerbär.