Oktoobris algab uuring “Haridusroboti BeeBot võimalused autismispektrihäirega laste sotsiaalsete oskuste arendamisel”. Eesmärgiks on uurida, kas autistlik laps mängib memoriini mängu efektiivsemalt Bee-Botiga või ilma roboti kaasabita. Uuringus viiakse läbi katse nii Bee-Botiga kui ka ilma selleta.

Uuringu tulemusi saavad oma töös rakendada autismispektrihäirega laste/õpilaste õpetajad ja lapsevanemad kodudes. Uuring, kas kinnitab või lükkab ümber robotite positiivse mõju autistlike laste õpioskustele.

Uuringu läbiviimiseks otsitakse 5-aastaseid autismispektri häirega lapsi ja nende lapsevanemaid, kes oleksid nõus uuringus osalema. Uuring viidaks läbi lapse lasteaias, kuid saab leppida kokku ka muus. Uuringu asukoht on Tallinn.

Uuringus osalemiseks ja täpsema info saamiseks palutakse võtta ühendust Getter Esklaga meiliaadressil geeskl@tlu.ee