Mittetulundusühingu Päikeseratas projekti “Toetatud töökoht haridusliku erivajadusega noorele” eesmärgiks on käivitada uudne teenus erivajadustega noorte tööturule kaasamiseks.

 Kogenud meistrite ja noorsootöötaja juhendamisel pakutakse 16.-19/20.aastastele hariduslike erivajadustega noortele (eelkõige psüühikahäiretega, autismispektrihäiretega noored) võimalust kuni 6-kuu jooksul omandada kutse- ja sotsiaalseid oskuseid, käia tööl ja teenida raha (kuni 23 tundi nädalas) ning osaleda arendavates vaba aja tegevustes. Noortele pakutakse töövõimalust ehitus-ja remonditöödel, heakorra- ja koristustöödel.