2024 aasta tegevused

11.veebruar koolitus Rahvusooper Estonia töötajatele

10.aprill koolitus Tõrva kooli töötajatele ja lapsevanematele

22.-23.aprill koolitus Tallinnas, lektor Thomas Fondelli, teema “Autism ja söömishäired”

04.juuni korraline üldkoosolek Tartus

21.juuli perede väljasõit Vembu-Tembumaale