Lugupeetud lapsevanemad!

Tuletame meelde, et ootame veel teie lugusid!

2003.a. ilmus autismiga laste vanemate lugudest koostatud raamat „Autism. Meie laste lood“.
Raamatu autoriteks olid erinevate vanuste, diagnooside ja kogemustega emad, kes jagasid oma hindamatut ja õpetlikku elukogemust, kuidas on nende pered toime tulnud autismiga lapse kasvatamisel.
Raamat leidis väga positiivse vastukaja nii vanemate kui ka eripedagoogide jt spetsialistide poolt.
Kuna raamatu tiraaž on ammu läbi müüdud ja meilt on küsitud, kas me uut trükki ei tahaks välja anda, siis oleme kaalunud põhjalikult, mida teha. Oleme jõudnud otsusele, et ajad on oluliselt muutunud ja inimesed ka. Ja seetõttu tahaksime raamatu välja anda veidi teistmoodi. Tahaksime raamatus avaldada nende vanemate jätkulood, kes jagasid oma kogemust esimeses raamatus. Aga kindlasti on ka neid uuemaid peresid, kes tahaksid ja julgeksid seekord oma lood kirja panna.
Seega kutsume üles kõiki vanemaid endast teda andma, kes oleksid nõus ja sooviksid oma kogemust jagada teistega.
Ehk on ka mõni õpetaja, kellel on väga isiklik ja positiivne lugu rääkida? Ootame ka nendelt lugusid, et vanemate vaatepunkti täiendada.
Tingimused on järgmised:
1. Lugu peab olema Wordi dokumendina esitatud meie meilile
2. Laste nimed asendame varjunimedega.
3. Tahaksime kasutada raamatus ka laste joonistusi, kas paberkandjal või arvutijoonistustena ja ootame ka neid koos lugudega.
4. Lugude sobivuse ja avaldamise otsustab komisjon. Kui komisjon ühiselt leiab, et lugu mingil põhjusel ei kuulu avaldamisele, siis antakse sellest kindlasti vanemale teada.
5. Lugu peaks pakkuma teistele vanematele positiivsust ja julgustust. See ei tähenda, et raskustest ja muredest ei peaks rääkima, aga teie hindamatut kogemust vajavad paljud noored vanemad, kes algul ju ainult raskustega kokku puutuvadki ja nemad vajaksid kindlasti ka teiepoolseid positiivseid kogemusi.
6. Kõik esitatud lood läbivad keelekorrektuuri, ilma selleta ei kuulu ükski lugu avaldamisele.
7. Ühe loo pikkus peaks olema kuni 5 lk (teksti suurus 12, A4 formaat, Times New Roman)

Küsimused ja täpsustused e-posti aadressil: autismeesti(ät)gmail.com