Eesti Autismiliit korraldab reedel, 8.novembril kell 9.30 -15.00 Tallinnas seminari teemal

„Autismispektrihäirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks“

Seminar toimub Endla 59 Tallinn Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides.

Päevakava

 

9.30-10.00     Hommikukohv

 

10.00-10.45   Autismispektri häirega inimeste võimed, oskused ja nõrgemad küljed, millega arvestada nende kaasamisel tööturule.

Maret Rander, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse pedagoogilis-psühholoogilise rehabilitatsiooni talituse eripedagoog

 

10.45-11.30   Karjäärinõustamine autismispektri häirega inimesele kutseharidussüsteemis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse näitel. Triin Juss, Astangu KRK tööhõivetalituse juht, Birgit Ulrich, Astangu KRK tööhõivespetsialist.

 

11.30-12.15   Juhtumikorralduse põhimõtted ja teenused puudega inimesele Eesti Töötukassa  kaudu.

Tiia Sihver, Eesti Töötukassa teenuste osakonna peaspetsialist (töövalmiduse toetamine)

 

12.15-12.45   lõuna

 

12.45-13.30   Planeeritavad muudatused töövõime hindamisel.

Anu Viita- Neuhaus, Sotsiaalministeeriumi töövõime skeemi teavituse peaspetsialist

 

13.30-14.15   Toetused tööturul toimetulemiseks Eesti Töötukassa kaudu.

Kersti Katkosild, Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa Tõnismäe büroo juhtumikorraldaja

 

14.15-15.00   Toimetulek stressiga ja psühholoogilise nõustamise võimalused.

Lektor täpsustamisel.

 

Üritus on kõigile tasuta.

Ootame osalema autismispektri häirega inimesi, nende vanemaid, spetsialiste, kõiki võrgustikuliikmeid.

 

Seminaril osalemiseks palume täita registreerimisvorm

https://docs.google.com/forms/d/1HSY6wq_JpQuFDx0WIDVD_DJuBQhlVZtwwj8PTY_q3sA/viewform

 

või teatada oma soovist meilile autismeesti@gmail.com

 

Täiendav info tel 511 9685 (Marianne Kuzemtšenko)