Eesti Autismiliit korraldab reedel, 18.oktoobril kell 9.30 -15.00 Tartus seminari teemal

„Autismispektrihäirega inimeste võimekuse suurendamine tööturul osalemiseks“

Seminar toimub Rahu tn.8 Tartu Puuetega Inimeste Koja ruumides.

 

Päevakava:
9.30-10.00hommikukohv
10.00-10.45Autismiga inimeste võimed, oskused ja nõrgemad küljed, millega arvestada nende kaasamisel tööturule.  Marianne Kuzemtsenko, Eesti Autismiliit
10.45-11.30Karjäärinõustamine autismispektri häirega inimesele kutseharidussüsteemis. Liine Karafin, Tartu Kutsehariduskeskuse karjäärinõustaja
11.30-12.15Juhtumikorralduse põhimõtted ja teenused puudega inimesele Eesti Töötukassa  kaudu. Tiia Sihver, Eesti Töötukassa teenuste osakonna peaspetsialist (töövalmiduse toetamine)
12.15-12.45lõuna
12.34-13.30Planeeritavad muudatused töövõime hindamisel. Kadi Toompere, Eesti Töötukassa nõunik
13.30-14.15Toetused tööturul toimetulemiseks Eesti Töötukassa kaudu. Mariza Tasuja, Eesti Töötukassa  Tartumaa osakonna  juhtumikorraldaja
14.15-15.00Toimetulek stressiga ja psühholoogilise nõustamise võimalused. Triinu Niiberg- Pikksööt, OÜ Katriito kliiniline psühholoog

 

Üritus on kõigile tasuta.

Ootame osalema autismispektri häirega inimesi, nende vanemaid, kõiki võrgustikuliikmeid.

 

Seminaril osalemiseks palume täita registreerimisvorm https://docs.google.com/forms/d/1b984QK7Wei4toxdkpz3cnEOywZkSrz23BXwxIypkyOM/viewform

või teatada oma soovist meilile autismeesti(ät)gmail.com

 

Täiendav info tel 511 9685 (Marianne Kuzemtšenko)

 

Palume infot jagada kõigile võimalikele huvilistele!

 

Teie aktiivset osavõttu lootes,

Eesti Autismiliit