Hea Eesti Autismiliitu liige!

 

Ootame Teid neljapäeval, 17. mail 2018.a.  kell 16.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule.

 

Päevakord:

  1. “Räägime vaktsineerimisest. Miks ja mille vastu peaksime vaktsineerima, millisele infole peaks lapsevanemad toetuma, tõenduspõhised andmed vaktsiinide ja autismi seoste kohta”. Marje Oona, arstiteadlane, perearst ja pediaater, peremeditsiini dotsent, Tartu Ülikool, 90 min
  2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 10 min
  3. EAÜ 2017. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 min
  4. Jooksvad küsimused, 2018.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 30 min

 

NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget, abikaasat või advokaati. Volitus palun saatke meile järgmiselt:

  • postitage aadressil Eesti Autismiliit, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt 16.maiks või
  • andke kaasa koosolekul osalevale volitatud isikule või
  • saatke täidetult ja digiallkirjastatult meiliaadressile autismeesti@gmail.com. Meili teel saadetud ilma digiallkirjata volitused ei kehti!

Tuletame teile meelde, et vastavalt EAÜ põhikirjale on liikmetel kohustus osaleda üldkoosolekul.

Täiendav info telefonil 5119685 või meilil autismeesti@gmail.com

Eesti Autismiliitu juhatus