Kutsume kõiki huvilisi infopäevale „Autismispektri häirega inimesed tööle – kas ja kuidas?“ Raplas 13.11.2015

Toimub Rapla Keskraamatukogu (Lasteaia 5, Rapla) saalis.

11.00-11.15      Tervitussõnad.

Tiiu Raav, Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kaja Leppik, Rapla Autismiühingu juhatuse esimees

11.15-12.00      Autismispektri häirega inimeste tugevad ja nõrgemad küljed – millega arvestada nende tööhõives. Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliitu juhatuse esimees

12.00-13.00      Juhtumikorralduse põhimõtted ja teenused puudega inimesele Eesti Töötukassa kaudu. Hetti Kask, Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja

13.00-13.45      Lõuna

13.45-14.30      Autismispektri häirega laste ja noorte ning nende vanemate toetamine Raplamaa Rajaleidja Keskuses. Õppenõustamine, eripedagoog Liis Ehavere, karjääriteenused, karjäärinõustaja Pille Prey.

14.30-15.00      Kutseharidus erivajadusega noortele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli näitel. Liina Kikas, Vana-Vigala TTK eripedagoog-nõustaja.

15.00-15.45      Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kogemus erivajadusega noorte aitamisel tööellu. Liina Teesalu, Astangu KRK direktori asetäitja teenuste ja tegevuste kvaliteedi alal.

15.45-16.00      Kokkuvõte

Raamatukogus on avatud ka erivajadustega laste tööde näitus koostöös Raikküla Kooliga.

Et me oskaksime lõuna ajal õige arvu kohvitassidega arvestada, siis palun registreerige end infopäevale SIIN https://docs.google.com/forms/d/1wzLGBKcdWI3JTWh7iVMKYMoYruX9W2E7OPsmgWawJG0/viewform?usp=send_form  hiljemalt 11.novembriks.

Täiendav info tel 5119685 Marianne Kuzemtšenko või 56292535 Kaja Leppik

Infopäev Raplas 13.11.2015