6. Eesti-Hollandi sümpoosion

OLE ARUSAADAV!

Pühendame sümpoosioni meie kauaaegse sõbra ja koostööpartneri Tiina Kallavuse mälestusele.

17.-18.oktoober 2019

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Nooruse 5, Tartu

Neljapäev, 17.oktoober

9.00      Tervituskohv, registreerimine

10.00    Avasõnad

10.30-11.00        „Seksuaalsus ja autismispektrihäirega inimesed – miks me peame sellest rohkem rääkima?“. Siim Värv

       

11.00-11.30        „Seksuaalsusega seotud probleemide ennetamine ja nendega tegelemine Hollandis”. Rini Blankers, Cees Hage

11.30-12.00        „Autismispektri häirega inimeste seksuaalset käitumist mõjutavad tegurid“. Fleur Hendrickx

12.00-13.00         Lõuna

13.00-14.30         Töötoad

1. Seksuaalkasvatuse aspektid autismiga ja intellektipuudega inimeste puhul” Kärt Kübar

2. „Autismispektri häirega inimeste seksuaalset käitumist mõjutavad tegurid. Juhtumite analüüs“. Fleur Hendrickx

14.30-15.00         Paus

15.00-16.30         Töötoad

1. Sobiliku seksuaalse käitumise toetamine ja probleemide ennetamine. Juhtumi analüüs.“ Rini Blankers, Cees Hage, Monika Salumaa

2. „Autismispektri häirega inimeste seksuaalset käitumist mõjutavad tegurid. Juhtumite analüüs“. Fleur Hendrickx

16.30-17.30         Paneeldiskussioon “Seksuaalse käitumise probleemidega autismispektri häirega noored – kuidas aidata vastavalt vajadusele, sobilikult ja austades inimesi?”

Arutlevad: Rini Blankers, Cees Hage, Fleur Hendrickx, Kärt Kübar, Siim Värv

Reede, 18.oktoober

9.00-9.30   Hommikukohv

9.30-10.00           „Projekti Erilised/ Eriläiset tutvustus“. Eveliina Talvitie, Jyri Pitkänen

10.15-11.45        Töötoad

1. „Sobiliku seksuaalse käitumise toetamine ja probleemide ennetamine. Juhtumi analüüs.“ Rini Blankers, Cees Hage, Monika Salumaa

  • „Maarja küla igapäevaelu kogemused“ Lauris Geurden

11.45-12.45        Lõuna

12.45-14.15        Töötoad

  1. „Turvalisus,järelevalve, eetilised küsimused – kaardistame olemasolevat ja otsime lahendusi”. Piia Pomerants, Merili Laansoo, Eda Välja, MTÜ Abistu
  2. „Maarja küla igapäevaelu kogemused“ Lauris Geurden

14.15-14.30         Paus

14.30-15.30         „Seksuaalkasvatuse alaste materialide tutvustus“.

                              Rini Blankers, Cees Hage, Monika Salumaa

15.30                    Sümpoosioni lõpetamine

Esinejad:

Kärt Kübar: Olen Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu osakonna õpetaja.  ​ASH lastega olen töötanud aastast 2000.  See on olnud põnev aeg, ka nüüd, pea 20 aastat hiljem toob iga päev ASH õpilastega kaasa mõne üllatuse. Seda just selles osas, kui arenemisvõimelised ja huvitava maailma tajumise viisiga nad on. Seksuaalkasvatuse teema tuli päevakorda loomuliku osana laste sotsiaalsete oskuste arendamisel ja on olnud äärmiselt vajalik teadmine ASH laste ja nende perede elukvaliteedi parandamisel ja stressi vähendamisel.

Rini Blankers, Cees Hage: on Blanker&Hage tegevusterapeudid, kes pakuvad nõustamist, koolitust ja juhendamist intellektipuudega ja psüühikahäirega inimestele Eestis ja Hollandis. Nad on olnud hinnatud koolitajateks meie erihoolekandeasutuste töötajatele, aga ka erinevate koolide eripedagoogidele ning lapsevanematele.

Fleur Hendricks: Lõpetasin 2005 aastal Utrechti ülikoolis arengupsühholoogi eriala ja tegelesin kahes Amsterdamis asuvas noortehoiuorganisatsioonis paljude arenguprobleemidega laste (autism, ADHD, kognitiivsed puuded, sotsiaalmajanduslikud pereprobleemid jne) ja nende vanematega. Hiljem töötasin (eri)haridusasutuses koolipsühholoogina. Alates 2012 aastast olen Hollandis konsulteerimis- ja ekspertiisikeskuse (CCE) töötaja üldkoordinaator. Teeme koostööd paljude organisatsioonide/asutuste spetsialiseerunud hooldajate ja terapeutidega, et anda sõltumatu konsultatsioon elukvaliteedi parandamiseks ning raske käitumis- ja/või kognitiivse puudega klientide ja neid ümbritseva hoolduse kvaliteedi parandamiseks.

Monika Salumaa: on MTÜ HENK (Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus) spetsialist, kes on keskendunud oma töös probleemse käitumise juhendamisele.

Piia Pomerants, Merili Laansoo, Eda Välja: Oleme Tartus tegutsev sotsiaaltöö- ja nõustamiskeskus MTÜ Abistu. Oleme kõik rohkem kui 10 aastase töökogemusega, hoolivad, usaldusväärsed ja uuendusmeelsed professionaalid. Meie jaoks on esmatähtsal kohal kliendi soovid, unistused ja vajadused, keskendudes just kliendi tugevusele.

Eveliina Talvitie, Jyri Pitkänen: 12. septembril 2019 avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie näitus „Püüa mind“. Esmakordselt Eestis esitatav väljapanek on osa projektist „Erilaiset“ („Erinevad“), mis näitab puuetega ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades ja Eestis, mujal Euroopas, aga ka Venemaal ja Aafrikas. Pitkänen ja Talvitie toovad pildile eestlase Eriku, keenialase Johannese, soomlase Juha, kreeklase Zoe’i, rootslase Amanda ja teiste perede argipäeva. Näitus heidab pilgu nende igapäevaellu ilma haletsuse või kangelaslikkuse vaatevinklita.

Sümpoosionile registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gff_O2vUkRtS0CwSv7mkiZo_4mDXA0zin4DXU7WO-A_-SQ/viewform

Sümpoosioni ametlikud töökeeled on eesti ja inglise keel, toimub sünkroontõlge.

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi kavas!

Kõigil osalejatel on võimalus osaleda töötubades, jaotuse teevad korraldajad ja info selle kohta on saadaval kohapeal registreerimisel.

Registreerimine kuni 7.oktoobrini 2019 (või kohtade täitumiseni).

Registreerumise kohta saadetakse kõigile kinnituskiri e-posti aadressile.

Sümpoosioni osalustasu maksumus: 50.- €

Osalustasu palume kanda Eesti Autismiliidu arveldusarvele nr. EE672200221035410732, selgituseks märkida “nimi, osalustasu” hiljemalt  7.oktoobriks 2019.a.

Osalustasu registreerimistähtajast hilisem tasumine ei taga kohta sümpoosionile, vajalik on eelnev registreerimine!

Kui soovite osalustasu kohta arvet, siis palume sellest registreerimisel teada anda (kindlasti märkige arve saaja nimi ja aadress). Kui te ei soovi arvet, palun märkige nendesse lahtritesse lihtsalt “-” (kriips)

Osalejatele väljastatakse tunnistus sümpoosionil osalemise kohta.

Täiendav info e-post: info@autismiliit.ee

tel: 511 9685