Lugupeetud Eesti Autismiliitu liige!

 

Ootame Teid neljapäeval, 29. mail 2013.a.  kell 15.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja roosasse saali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. EAÜ 2013. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.
  2. Revisjonikomisjoni järeldusotsus. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige.
  3. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
  4. Juhatusele volituste andmine tehingute tegemiseks
  5. Ülevaade Autism-Europe 10. Rahvusvahelisest kongressist Budapestis „Autismi uued dimensioonid“. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees, Anu Susi, juhatuse liige.
  6. Ülevaade muudatustest autismispektri häirete diagnostikas DSM V valguses. Anu Susi, lastepsühhiaater, juhatuse liige.
  7. Jooksvad küsimused, 2014.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.
  8. Uue tõlkeraamatu Colette de Bruini „5 küsimust“ esitlus, planeeritavalt kell 17.00

 

Kui te pole kutset kätte saanud meiliga, palun võtke juhatusega ühendust meilil autismeesti@gmail.com