Hea Eesti Autismiliidu liige!

Ootame Teid kolmapäeval, 26. augustil 2020.a.  kell 16.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliidu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. “Teekond autistliku lapse vanemast kogemusnõustajani”. Helti Pallo-Kobi, 60 min
  2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 5 min
  3. EAuL 2019. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 30 min
  4. Jooksvad küsimused, 2020.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 15 min

NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget. Volitus palume:

  • postitada aadressil Eesti Autismiliit, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt 25.augustiks   või
  • anda kaasa koosolekul osalevale volitatud isikule või
  • saata täidetult ja digiallkirjastatult meiliaadressile info@autismiliit.ee . Meili teel saadetud ilma digiallkirjata volitused ei kehti!

Tuletame teile meelde, et vastavalt EAuL põhikirjale on liikmetel kohustus osaleda üldkoosolekul ja oma kohustuse saate täita ka teist liiget volitades.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust telefonil 5119685 või meilil info@autismiliit.ee

Eesti Autismiliidu juhatus