Hea Eesti Autismiliitu liige!

 

Ootame Teid teisipäeval, 17. mail 2016.a.  kell 14.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja roosasse saali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliitu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. “Arvuti ja internet- kas sõbrad või vaenlane?” (Räägime sellest, mida teevad meie lapsed arvutis ja internetis, interneti- ja virtuaalmaailma võimalikest ohtudest, internetisõltuvusest) Kätlin Konstabel, psühholoog, 90 min
  2. Ülevaade Sotsiaalministeeriumi uuringust patsientide esindusorganisatsioonide kohta Eestis (2016). Marianne Kuzemtšenko, 20 min
  3. Ülevaade Praxise uuringust erivajadustega noortest ja nende kaasamisest noorsootöösse (2016) Marianne Kuzemtšenko, 20 min
  4. EAÜ 2015. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 min
  5. Revisjonikomisjoni järeldusotsus. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 10 min
  6. Jooksvad küsimused, 2016.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 30 min

 

NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget, abikaasat või advokaati. Selleks palun täitke juuresolev volitus ja kas (valige teile sobiv variant):

  • postitage aadressil Eesti Autismiliit, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt 14.maiks või
  • andke kaasa koosolekul osalevale volitatud isikule või
  • saatke täidetult ja digiallkirjastatult meiliaadressile autismeesti@gmail.com. Meili teel saadetud ilma digiallkirjata volitused ei kehti!

Tuletame teile meelde, et vastavalt EAÜ põhikirjale on liikmetel kohustus osaleda üldkoosolekul.

Täiendav info telefonil 5119685 või meilil autismeesti@gmail.com

Volitus