Hea Eesti Autismiliidu liige!

Ootame Teid 25. mail 2022  kell 17.30 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliidu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige.
  2. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.
  3. Juhatuse valimine
  4. Revisjonikomisjoni valimine
  5. Jooksvad küsimused, 2022.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko.
  6. Üllatuskontsert