Hea Eesti Autismiliidu liige!

Ootame Teid esmaspäeval, 14. juunil 2021  kell 17.30 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliidu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 5 min
  2. EAuL 2020. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 30 min
  3. Jooksvad küsimused, 2021.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 15 min
  4. 30. sünnipäeva tähistamine ja juubelitordi söömine