Korraline üldkoosolek 6.juunil

Hea Eesti Autismiliidu liige!

Ootame Teid 6. juunil 2023  kell 18.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja koosolekusaali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiliidu korralisele üldkoosolekule.

Päevakord:

  1. Kohtume saržimeister Kristjan Lume´ga Võrust, kes tutvustab oma saržiraamatut „Pilguga Pai“.
  2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Riin Tamm, Karin Mõts revisjonikomisjoni liikmed.
  3. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees.
  4. Jooksvad küsimused, 2023.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko.