HENK on koostanud koroonaviiruse abimaterjali juhendajatele, kuidas selgitada mõõduka ja sügava intellektipuudega autismiga inimestele

Abimaterjal juhendajatele HENK-ilt